Tipus i noms de CD/DVD

Hi han molts tipus de discs CD i DVD, per tant és fàcil confondre's. Intentarem explicar-vos de manera entenedora els discs més comuns. Per acabar-ho d'adobar, hi han molts formats. Si voleu podeu fer-hi una ullada a la Viquipèdia.

Tipus Descripció
CD / CD-ROM Compact Disc Disc Compacte / CD Read Only Memory CD de memòria només de lectura, molt comuns i utilitzats. Normalment fan referència a discs que no es poden gravar.
CD-R Disc gravable (o CD Recordable). Només podeu gravar-lo una vegada, o múltiples vegades si es grava en diverses sessions fins exhaurir la capacitat. Tampoc es pot eliminar res, a no ser que el destrosseu.
CD-R 74/80/… Els números al costat del CD-R indiquen la capacitat del disc. Per exemple, 74 significa els minuts de música sense compressió (= 640MB). A sota d'aquesta taula hi ha una llista de totes les capacitats.
CD-RW Disc Re-gravable (CD Rewritable). A més de gravar-hi dades, podeu esborrar-lo per gravar-hi nous continguts. Normalment es poden esborrar alguns centenars de cops.
DVD / DVD-ROM Digital Versatile Disc (Disc Digital Versàtil ) / DVD Read Only Memory). Bàsicament és igual que un CD-ROM però amb una capacitat sis vegades més gran.
DVD-R / DVD+R DVD Gravable (o DVD Re-gravable). Bàsicament és igual que un CD-R però amb més capacitat. Heu de tenir present que DVD-R (DVD menys R) i DVD+R ( DVD més R) són discs de tipus diferents. Virtualment no hi ha cap diferència entre ambdós, però hi han gravadores que només accepten un tipus de disc. Els dispositius més moderns admeten ambdós tipus.
DVD-RW / DVD+RW DVD Re-gravable (DVD Rewritable). Bàsicament és el mateix que un CD-RW però amb més capacitat. Tingueu present que també n'hi han + i -, llegiu la casella superior sobre el DVD-R/DVD+R.
DVD-RAM DVD de memòria d'accés aleatori (DVD Random Access Memory). És comparable amb el DVD+-RW. Tanmateix, té una vida útil molt més gran (aprox. 30 anys) i pot ser esborrat molt més sovint que un DVD +-RW (almenys 10.000 vegades en lloc de 1.000). A més, té major seguretat en quant a les dades comparat a un DVD normal. També el podeu utilitzar com si fos un disquet si disposeu dels "drivers" apropiats.
DVD … DL DVD de doble capa (Double (o Dual) Layer. Els discs de doble capa tenen el doble de capacitat que un DVD normal.
HD-DVD DVD d'alta definició (High-Definition Digital Versatile Disc). El HD-DVD és comparable amb un DVD de gran capacitat, però els seus creadors ja han abandonat el projecte.
BD-R Disc Blue-Ray (raig blau) gravable (Blu-Ray Disc Recordable). Bàsicament, es pot comparar amb un DVD+-R, però amb molta més capacitat.
BD-RE Disc Blue-Ray (raig blau) re-gravable (Blu-Ray Disc Rewritable). Bàsicament, es pot comparar amb un DVD+-RW, però amb molta més capacitat.

Capacitat dels discs

Disc Capacitat
CD … 74 74 minuts d'àudio sense compressió, o bé ≈650.3 MiB de dades.
CD … 80 80 minuts d'àudio sense compressió, o bé ≈703.1 MiB de dades.
CD … 90 90 minuts d'àudio sense compressió, o bé ≈791.0 MiB de dades.
CD … 99 99 minuts d'àudio sense compressió, o bé ≈870.1 MiB de dades.
DVD … 4.7 GB ≈ 4.38 GiB 1) de dades.
DVD … DL 8.5 GB ≈ 7.95 GiB de dades.
HD-DVD Una capa 15 GB ≈ 14.0 GiB de dades.
HD-DVD Doble capa 30 GB ≈ 27.9 GiB de dades.
BD Una capa 25 GB ≈ 23.3 GiB de dades.
BD Doble capa 50 GB ≈ 46.6 GiB de dades.

Si no esteu familiaritzats amb el significat de GB, GiB, MB etc, llegiu l'article de la wikipèdia sobre aquest tema. Normalment els fabricants especifiquen les capacitats (per exemple dels discs durs) en GB/MB, el que dóna una xifra major comparat amb els GiB/MiB. Tanmateix, el Windows normalment fa servir valors en GiB/MiB, tot i que escriu GB/MB darrera del la xifra.

Compatibilitat dels dispositius

Com podem saber si la unitat pot o no gravar un determinat tipus de disc?

Segurament, en el manual del vostre dispositiu és on hi ha informació detallada. Tanmateix, hi han molts dispositius amb icones impreses al frontal que us poden ajudar a identificar les compatibilitats.

Icona Descripció
Aquesta icona significa que només podeu llegir discs CD, no pas gravar-los.
Aquesta icona significa que podeu llegir i gravar discs CD(-R), però no pas discs CD-RW.
Aquesta icona significa que normalment podeu llegir i gravar discs CD-R i CD-RW.
Aquesta icona significa compatibilitat amb discs DVD (com a mínim de lectura). Si a més pot gravar discs DVD, “DVD-R” o “DVD-RW”, normalment s'indica a sota de la icona. Si el dispositiu no té impresa aquesta icona vol dir que no pot ni llegir ni gravar discs DVD.

Tingueu en compte que poden contenir afegits, com ara, “CD-RW Highspeed” que pot gravar discs CD-RW a gran velocitat, DL que fa referència a discs de doble capa.

Usos recomanats en funció del disc

Potser ara teniu un garbuix i no teniu clar quin tipus de disc fer servir. Per ajudar-vos una mica, em preparat algunes recomanacions.

Tasca Tipus de disc
Àudio-CD per a reproductors de música, etc. CD-R amb 80 minuts és l'opció recomanada. Els discs regravables probablement no funcionaran en tots els reproductors de música.
Emmagatzematge de dades a curt termini, només per “transportar”. CD-RW per a quantitats petites i DVD+-RW per a un major volum de dades. Els discs regravables us permetran reutilitzar-los un munt de vegades.
Còpies de seguretat, emmagatzematge de dades de llarg termini DVD-RAM perquè tenen una vida útil més llarga i són més segurs.
Pel·lícules Normalment, dics DVD+-R, a no ser que vulgueu reutilitzar el disc més cops. Una pel·lícula no cabria en un CD. Tot i que hi ha el mètode SVCD per gravar pel·lícules en un CD, la qualitat pateix una baixada important i poden fer falta varis discs.
Fotografies Normalment us cabran en un CD-R o CD-RW (aquest, en cas de voler aprofitar posteriorment el disc per altres dades).
1)
en el Windows, si veieu GB o MB normalment fa referència a GiB i MiB respectivament