DVD-vídeo

El CDBurnerXP no és un programa per fer autories de DVD-vídeos. Això no significa que no sigui possible gravar imatges de DVD-vídeo existents a disc.

Hi han dos tipus d'imatges de DVD-vídeo que es poden gravar amb el CDBurnerXP. Una opció és utilitzar carpetes que continguin fitxers SUB i VOB, i una altra és gravar fitxers ISO d'imatge de disc.

Per crear fitxers SUB i VOB farem servir el programa DVD Flick, evidenment de codi lliure i que podeu utilitzar sense restriccions.

Crear una autoria de DVD

La pàgina web del DVD Flick conté una guia en castellà que us explica amb detall com crear autories de DVD-vídeo.

Podeu gravar el DVD-vídeo amb el DVD Flick, però si voleu fer-ho amb el CDBurnerXP heu de seguir els passos seguents:

Descarregueu, instal·leu-vos i executeu el DVD Flick. Cliqueu sobre el botó de la dreta “Add title”.

Trieu tots els fitxers de vídeo que s'han d'incloure al DVD. Cliqueu sobre “Create DVD”.

Un cop enllestit el procés (després d'una bona estona), trobareu, a la localització escollida, una carpeta anomenada dvd, tal i com es mostra en el gràfic de sota. El contingut d'aquesta carpeta és el que podreu gravar mitjançant el CDBurnerXP (continueu llegint més avall).

Gravar un DVD-vídeo

Inicieu el CDBurnerXP, trieu l'opció Dics de dades de la pantalla d'inici, i l'opció del menú Fitxer → Estructura DVD-vídeo.

Ara, trieu la carpeta que conté els fitxers del vídeo i cliqueu sobre Crea compilació DVD.

Ara només cal gravar el disc, tal i com ho feu normalment. Recordeu que heu de triar l'opció Tanca el disc si no voleu problemes a l'hora de reproduir-lo.

Crear un Vídeo-CDs (VCD)

El CDBurnerXP no pot gravar aquest tipus disc i segurament mai ho farà, donat que es tracta de tecnologia obsoleta.