KB3: Característiques de la línia de comandaments

El fitxer d’execució cdbxpp.exe només pot fer servir una única característica de línia de comandament: Tan per la utilització del CDBurnerXP, per la seva obertura automàtica, per a un projecte ja existent.

Tanmateix, la versió en línia del comandament del CDBurnerXP es realitza a partir del fitxer cdbxpcmd.exe, situat dins de la carpeta principal d’instal•lació del CDBurnerXP.

Sintaxi

Aquí teniu les principals característiques utilitzades:

--list-drives  [Llista de tots els lectors]
--eject     [Obre la platina del disc]
--load      [Tanca la platina del disc]
--burn-data   [Grava un disc de dades]
--burn-audio   [Grava un disc d’àudio]
--burn-iso    [Grava una imatge ISO]
--erase     [Esborra un disc]

Tret de –list-drives, tots els comandament han de tindre aquestes característiques, -device .

Exemple:

 - eject-device: 0 

Els comandaments –burn-data i –burn-audio, a vegades demanen la utilització de les característiques següent:

-dao
Per a un sessió “Disc at Once”, sinon ce sera Session at once ou Track at Once que s’utilitzarà per defecte.
-close
Finalitzarà la sessió un cop hagi acabat la gravació.
-eject
Obrirà la platina un cop hagi acabat la gravació.
-file[\DossierCible]:DossierSource
-file:DossierSource (àudio)
Afegeix un fitxer del DossierSource en el DossierCible a dins del disc. Podreu utilitzar tantes instruccions com vulgueu. Els camins que contenen espais s’ha de justificar amb apòstrofs.
-folder[\DossierCible]:DossierSource
-folder:DossierSource (Per àudio i ISO)
Afegeix una carpeta i tot el seu contingut a dins del disc. Podreu utilitzar tantes instruccions com vulgueu. Els camins que contenen espais s’ha de justificar amb apòstrofs.

El comandament –burn-data a vegades requereix la utilització de les característiques següents:

-import
Importació de fitxers en el disc abans d’afegir-ne d’altres.
-name:Nom
Canvia el nom del fitxer.
-format
Canvia el protocol de la gravació. Opcions disponibles: iso, isoudf, isojoliet, isojolietudf, joliet, udf

Exemple:

--burn-data -device:0 -file[\]:c:\foo.db 
 -folder[\test]:c:\dell -name:foobar