Reproducció d'àudio

Quan ens disposem a gravar un disc d’àudio, moltes vegades ens agradaria poder escoltar la pista abans de gravar-la, sense haver d'obrir un reproductor extern i buscar el fitxer per l'ordinador. Per evitar aquestes molèsties, el CDBurnerXP incorpora un reproductor d'àudio integrat a les compilacions d'àudio.
Per obrir el reproductor aneu al menú Visualització –> Reproductor d’àudio. Una altra opció és fer clic dret sobre els fitxers de la finestra de la compilació i triar l'opció Reprodueix la pista, o bé fent doble clic sobre el fitxer.

Dues opcions per activa el reproductor

Qualsevol de les opcions triades obriran el reproductor d’àudio com el que es mostra a sota:

Reproductor d'àudio

Per escoltar fitxers, a més de les opcions explicades (doble clic i menú contextual), podeu arrossegar-los directament cap al reproductor des de la finestra de l'explorador, o de la compilació. Recordeu que també accepta seleccions múltiples, en aquest cas els fitxers es reprodueixen per separat i correlativament.

Si feu clic sobre el botó Reprodueix, podreu escoltar el fitxer sonor. Mentre s'està reproduint, el botó Reprodueix canvia automàticament a Pausa i si hi feu clic aturareu la reproducció. Clicant sobre el temps, aquest canviarà de Transcorregut a Restant i viceversa. Sota del nom del fitxer, hi ha un Control lliscant per desplaçar-vos a través de la pista.

Reproductor d'àudio en pausa

Encara que tanqueu el reproductor quan està sonant, no s'aturarà la reproducció. Per tant, si voleu aturar-la en primer lloc cal prémer sobre Pausa i després tancar el reproductor.

Aquest reproductor no canvia en res la funcionalitat del programa.