Política de privacitat

Contacta’ns

Per contactar-nos feu servir el formulari de contacte (anat a http://cdburnerxp.se/contact). Un cop a dins caldrà introduir les dades corresponents. Només s’enviaran les dades que hagueu marcat.

Cap informació enviada serà publicada a terceres persones. Només s’utilitzarà aquesta informació per respondre a la vostra petició.

Informes d’errors

Si quan feu servir el CDBurnerXP trobeu errors, i voleu fer-nos-els saber amb un Informe d’errors: cal que sapigueu que només s’enviarà la informació següent:

  • El nom i versió del vostre sistema operatiu
  • El missatge d’error, la stack strace i una llista de tots els dispositius instal·lats com es mostra en el quadre de dialèg.
  • If you let the option enabled, a screenshot of the screen's content just before the error report dialog opened
  • La vostra adreça de correu electrònic i la descripció del problema en cas que la introduïu
  • La versió del CDBurnerXP (mostrada en el quadre de diàleg Quant a)

Les dades rebudes només s'utilitzaran amb la fi de solucionar el vostre problema amb CDBurnerXP. La informació no serà compartida amb tercers, tret del cas en que sigui necessari fer-ho. Llavors, serà quan desenvolupadors, tercers,… podran utilitzar la informació i ajudar-se dels components de CDBurnerXP per solucionar el problema.

Dispositius de treball

Si ens un dispositiu de treball, només recollirem la següent informació:

  • El proveïdor del dispositiu (com es mostra en el diàleg)
  • El model del dispositiu (com es mostra en el diàleg)
  • Tipus de dispositiu (com es mostra en el diàleg)
  • La versió del CDBurnerXP (com es mostra en el diàleg)

Further system or personal information is not being submitted or stored. The submitted data is then publicly visible at http://cdburnerxp.se/testeddrives.

Utilització de les Cookies

Cookies will be used to store a users settings (like login information at the forum or the preferred website language). No personal information is stored within them.
Additional to that, third parties which are not under our control may use cookies. Google for example uses cookies for ads displayed on the web page, and they have their own privacy policy.