KB2: Error després d’haver triat un tipus de compilació amb el CDBurnerXP

Els símptomes

  • Quan seleccioneu un tipus de compilació, apareix un missatge d’error

Causes

Això es deu a un bug de la carpeta de control, que mostra un missatge d’error 1) quan canvia la carpeta. Donat que el repertori del CDBurnerXP ja s’ha canviat a través de la inicialització (per restablir l’última visualitzada per l’usuari) l’error apareix automàticament.

Fins a dia d’avui, només podem proporcionar una instal·lació a part TurtoiseCVS 1.10.5.

Solucions

Desintal·leu el TortoiseCVS o bé utilitzeu una versió vella. L’error es solucionarà amb les pròximes versions.

1)
Una Excepció TargetInvokation, es pot verificar a sota del missatge d’error de dades